İstisnai Vatandaşlık

İstisnai Vatandaşlık Edinimi


28 Temmuz 2016 tarihinde 5901 sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (b) bendi ile;
 Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oturma izni alanlar. Turkuaz Kart sahibi yabancılar T.C. Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir.

18 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre belirlenen kapsam ve tutarlar aşağıda belirtilmiş olup aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, T.C. Cumhurbaşkanının kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir.

  1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen;
  2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada Türk lirası tutarında taşınmazın satış bedelinin peşin olarak yatırdığı ve bu taşınmazın satışına ilişkin noterde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin 3 yıl süreyle devrinin yapılmayacağı ve terkin edilmeyeceğine ilişkin taahhüt ile birlikte tapuya şerh verdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
  3. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
  4. En az 500.000 Bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
  5. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada Türk lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye bakanlığınca tespit edilen,
  6. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

Belirtilen Parasal değerlerinin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır. Vatandaşlık Başvurusu için Mevduat Yatırma ve BDDK Süreci:

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen tutar (500.000 USD tutarında mevduat/katılım fonu), yabancı kişi tarafından bankaya yatırılacaktır.

Banka hesap açılış sürecinden sonra Türkçe/İngilizce/Arapça olarak imzalanması gereken dokumanlar:
1.Taahhütname
2. Bloke Talimat
3. Muvafakat Beyanı
4. Pasaport Vatandaşlık

İmza sürecinden sonra, ilgili evraklar banka tarafından BDDK’ya iletilir.

BDDK yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan başvurulara ilişkin tespiti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirir ve kişiye bilgi verilmesini teminen söz konusu yazı örneği online bankaya gönderilir. Banka ilgili yazıyı müşteri ile paylaşır. Müşteri BDDK tespit yazısı ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne başvurusunu şahsen veya vekalet verilen ilgili kişi (avukat vb.) aracılığı ile yapabilir.

Paylaş