حق اخذ شهروندی ترکیه از طریق خرید املاک غیرمنقول

حق اخذ شهروندی ترکیه از طریق خرید املاک غیرمنقول


اشخاص حقیقی با تابعیت خارجی در صورت خرید املاک غیرمنقول به ارزش 250 هزار دلار آمریکا و بیشتر، حق اخذ شهروندی ترکیه از طریق پروسه‌های استثنایی را کسب می‌کنند.برای این منظور، اتباع خارجی باید:

  • ملکی را خریداری کنند که ارزش آن حداقل 250 هزار دلار آمریکا باشد.
  • در مراجعه برای اخذ شهروندی، باید ذکر کنند که املاک غیرمنقول را برای این منظور خریداری کرده‌اند. در سند ملکی می‌بایستی این هدف نوشته شود و فرد خارجی باید در بخش اعلام اظهارات در فرم مربوطه اعلام کند که به مدت سه سال، ملک مربوطه را نخواهد فروخت.
  • هنگامی که پروسه‌های سند مالکیت به پایان رسید، فرد خارجی می‌تواند با مراجعه به ادارات مربوطه و ارسال گواهی واجد شرایط بودن که برای مالک ملک مربوطه صادر گردیده است، حق اقامت یا تابعیت را درخواست کند.

اشتراک گذاری