خدمات پس از فروش


شرکت پس از اتمام پروسه خرید ملک، مراحل کار و انتقال را پیگیری کرده و همچنین برای ارتباط با شرکتهای خدمات عمومی جهت تنظیم زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و اینترنت به نام شما، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

خانه جدید شما را متناسب با سلیقه و بودجه شما طراحی می‌کند، انواع مختلف پیشنهادات مبلمان ارائه می‌دهد و لوازم و اشیا را متناسب با سلیقه شما می‌چیند. هر بسته با دقت تحویل داده می‌شود و به حرفه‌ای ترین شکل ممکن پیگیری می‌شود.

اشتراک گذاری