چرا HOMESBANK؟

چرا HOMESBANK؟


این شرکت با گردهم آوردن مفهوم خدمات باکیفیت، تفکر نوآورانه و رویکرد مشتری‌مدار با کارمندان خود، هم‌افزایی ایجاد می‌کند و معتقد است که منابع انسانی، سرمایه واقعی شرکت در شرایط چالش‌برانگیز رقابت در دنیای جهانی‌شده است. شرکت با سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه کارمندان خود و به منظور فراهم کردن پیشرفت شخصی و دستیابی به اهداف سازمانی، با چشم‌انداز »فرد مناسب برای کار مناسب» حرکت می‌کند.
شرکت، نشانی صحیح برای کسانی است که می‌خواهند در سازمانی کار کنند که در آن:

  • افکار با صدای بلند به اشتراک گذاشته می‌شوند
  • اشخاصی که قصد فعالیت در بخشهای خدمات با برندهای ملی و بین‌المللی دارند
  • از ایده‌های جدید و خلاقانه قدردانی می‌شود
  • و محیط امن و حمایتی با توجه به همبستگی و به اشتراک گذاری مسائل ناشی از فضای کاری فراهم است
  • شرکت، افرادی را انتخاب می کند که مشکلات آن‌ها را حل می‌کند و مایه پیشرفت آن‌ها می‌شود. همچنین این افراد، کسانی هستند که به جای «من»، کلمه «ما» را به کار می‌برند

اشتراک گذاری